Privacy verklaring

Contactgegevens:

L.V.G
https://www.discofun.be

Varenvelden 12   2310 Rijkevorsel     +32 33146055

Ondernemingsnr. BE0429.787.204

Persoonsgegevens die wij verwerken
L.V.G verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten ( contactformulier ) en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Door het invullen van hun gegevens op het contactformulier, verstrekken de gebruikers de toelating om deze gegevens te gebruiken om te antwoorden op informatievragen, prijsvragen, of ieder ander soort vraag .   L.V.G  heeft deze informatie nodig voor een optimale dienstverlening.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Naam , Adresgegevens ,Telefoonnummer , E-mailadres , Facturatiegegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben  van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via "" dan verwijderen wij deze informatie.

L.V.G  verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Om onze goederen en diensten bij u af te kunnen leveren , op te stellen en te komen ophalen .
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- L.V.G  verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
L.V.G  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is , om onze diensten te kunnen realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
L.V.G  verstrekt uitsluitend aan derden , alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Verwerking van persoonsgegevens

De klant kan zijn persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen door een gedagtekende brief te richten aan .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
L.V.G neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik tegen te gaan. Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan derden.
Als u de indruk heeft dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via . Voor meer informatie hierom verwijst L.V.G  U graag door naar de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer [https://www.privacycommission.be/nl].
De klant kan altijd een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Belgische Privacy Commissie)

Cookies en vergelijkbare technieken

Hiervoor verwijzen we u door naar ons Cookie Policy

Wijziging van Privacy verklaring

L.V.G  behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy verklaring. Laatste aanpassingen 18-05-2018 .

 

Disclaimer

Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van deze website.

De inhoud van Attractieverhuur L.V.G is met de grootste zorg samengesteld, het kan echter voorkomen dat de informatie op deze website – ondanks de betrachte zorgvuldigheid – niet actueel is of onjuistheden bevat.

De gegevens op onze website kunnen te allen tijde zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door L.V.G worden gewijzigd.

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site, wordt door L.V.G uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.

Niets uit deze website (tekst , beeld ), en overige L.V.G publicaties mag zonder vooraf verstrekte toestemming gekopieerd worden.


Attractieverhuur L.V.G

Springkasteelverhuur Rijkevorsel

Varenvelden 12

2310   Rijkevorsel

BTW | BE0429.787.204

Contacteer ons

+32 33146055

  +32 498130002  

 

Gratis offerte

U kan altijd contact met ons opnemen voor een vrijblijvende offerte !

Dirk en Christine

Contact